Telefoon: 0547 - 262 003

Algemeen
Vaarhorst Schilders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw email te  beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vaarhorst Schilders zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn daarom veilig bij Vaarhorst Schilders. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dat stelt.